Precautionary Principle

Ik wil op dit blog ook klimatologische zaken beschrijven. Niet dat ik een klimatoloog ben – als ik iets ben ben ik een bosbouwer met ecologische achtergrond – maar achtergrondinformatie en observaties deel ik hier graag.

De eerste is het principe van voorzichtigheid, het Voorzorgsprincipe. Het Precautionary Principle.

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade.

Afkomstig uit het milieurecht, heeft het zijn plaats gevonden bij de UNESCO en daardoor in het mondiale politieke verkeer sinds 2005. Het lijkt alsof de afgelopen vijftien jaar dit principe een beetje is losgelaten onder druk van met name de [klimaat]sceptici.

Het is goed er weer de aandacht op te vestigen: irreversibele handelingen met destructieve gevolgen kunnen we beter vermijden. Het klimaat is een systeem waar dit voorzorgsprincipe zeker toegepast moet worden, ook zal het ons leven sterk veranderen.

Beter een sterk veranderd leven dan geen leven.

Geef een reactie